''

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC(TT)
Thực hiện Công văn số 465/BGDĐT-VP ngày 31/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục; Thực hiện Công văn 703/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý dự thảo các chương trình môn ...

 • HỌP HĐSP ĐẦU NĂM
  Kính mời toàn thể CBCNVC họp HĐSP đầu năm vào lúc 8h30 ngày 01/08/2018. Hiệu trưởng.

 • tuyển sinh nguyện vọng 2
  THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận phiếu ĐKXT của thí sinh nộp nguyện vọng bổ sung vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015. Thực hiện ...

 • THÔNG BÁO ĐẾN CBCNVC
  Kính mời toàn thể CBCNVC của nhà trường họp HĐSP vào lúc 8h ngày 12 tháng 8 năm 2015. Nội dung: Triển khai thực hiện Nghị định 108/2014 của ...

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Thực hiện hướng dẫn kiểm tra HKI của Sở. Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2015 - 2016. Nội dung ở file đính ...

Trang 1/2
1 2