Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

THÔNG BÁO THAM GIA ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Thực hiện Công văn số: 35 /SGDĐT-GDTX-CN&CTTT-CTHS, V/v phối hợp thực hiện chương trình hướng nghiệp cho học sinh lớp 12. Trường xin thông báo đến học sinh Khối 12 tham gia theo hướng dẫn( có file đính kèm). Kính đề nghị GVCN thông báo. Hiệu trưởng.

  • PHÁT ĐỘNG CUỘC THI UPU
    Thực hiện Công văn số: 3277 /SGDĐT-GDTX-CN&CTTTCTHS ngày 15/12/2021 V/v triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022. Trường xin ...

Trang 1/5
1 2 3 4 5