''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

 » Tin tức » Thông báo của đoàn thể

Thông báo của đoàn thể

THÔNG BÁO TOÀN THỂ CBCNVC
Thực hiện Công văn số 1588/UBND-TH ngày 13/03/2018 về triển khai Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công văn số 551/SGD&ĐT-VP ngày 16/03/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định 11/2018/QĐ-TTg. Đề nghị toàn thể CBCNVC nghiên cứu kỹ Quyết định ...

 • MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
  GIÁO VIÊN NÀO CÓ NHU CÂU CHUYỂN TRƯỜNG THÌ TẢI MẪU VỀ ĐỂ LÀM VÀ NỘP VỀ CHO THẦY NGỌC ANH(TKHĐ) TRƯỚC NGÀY 15/05. HIỆU TRƯỞNG.

 • THÔNG BÁO
  Kính mời quý Thầy cô giáo cùng BGH, BCH Công đoàn đi đám Bố Thầy Nguyễn Văn Ân lúc 8h ngày 04/06/2017. Tập trung tại trường để đi.

 • SINH HOẠT THÁNG 7
  Mời các đồng chí Đảng ủy viên họp Đảng ủy lúc 9h ngày 20/7. T/M Đảng ủy Bí thư

 • Thông báo Đảng bộ
  Kính mời toàn thể đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm lúc 14h ngày 22 tháng 6 năm 2015. Đây là đợt sinh hoạt quan trọng đề ...

 • Mơi họp HĐSP
  Kính mời toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường họp HĐSP vào lúc 9h35 ngày 18 tháng 5 năm 2015(Sáng thứ 2). Đề nghị tham gia ...

 • KẾ HOACH 20/11
  Kính gửi : - Các tổ trưởng chuyên môn và các tổ công đoàn; - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Toàn thể CBCNVC nhà trường.

 • mời trực báo
  Đề nghi cốt cán tham gia trực báo sau tiết chào cờ sáng thứ 2(01/12). Mong Quý thầy cô đi đúng giờ để khỏi trở ngại công việc chung.

 • Hội nghi các tổ CM
  Đề nghị các TTCM và TTCĐ chuẩn bị các báo cáo của tổ CM và tổ CĐ để tổ chức Hội nghi cấp tổ theo hướng dẫn ở file đính ...