''

Ngày 17 tháng 12 năm 2017

 » Tin tức » Thông báo của đoàn thể

Thông báo của đoàn thể

ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG CHUYỂN ĐỔI MÃ NGẠCH GVTrHPT
Thực hiện Công văn 1738 của Sở GD&ĐT Về việc đăng ký tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2017. Trường đề nghị các tổ trưởng chuyên môn thông báo giáo viên của tổ đăng ký theo mẫu gửi về mail THẦY TUẤN trước ngày 23/7/2017 để tập ...

 • THÔNG BÁO
  Kính mời quý Thầy cô giáo cùng BGH, BCH Công đoàn đi đám Bố Thầy Nguyễn Văn Ân lúc 8h ngày 04/06/2017. Tập trung tại trường để đi.

 • SINH HOẠT THÁNG 7
  Mời các đồng chí Đảng ủy viên họp Đảng ủy lúc 9h ngày 20/7. T/M Đảng ủy Bí thư

 • Thông báo Đảng bộ
  Kính mời toàn thể đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm lúc 14h ngày 22 tháng 6 năm 2015. Đây là đợt sinh hoạt quan trọng đề ...

 • Mơi họp HĐSP
  Kính mời toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường họp HĐSP vào lúc 9h35 ngày 18 tháng 5 năm 2015(Sáng thứ 2). Đề nghị tham gia ...

 • KẾ HOACH 20/11
  Kính gửi : - Các tổ trưởng chuyên môn và các tổ công đoàn; - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Toàn thể CBCNVC nhà trường.

 • mời trực báo
  Đề nghi cốt cán tham gia trực báo sau tiết chào cờ sáng thứ 2(01/12). Mong Quý thầy cô đi đúng giờ để khỏi trở ngại công việc chung.

 • Hội nghi các tổ CM
  Đề nghị các TTCM và TTCĐ chuẩn bị các báo cáo của tổ CM và tổ CĐ để tổ chức Hội nghi cấp tổ theo hướng dẫn ở file đính ...