Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''sv

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 08:55 26/04/2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 5


KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018.


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THỪA LƯU                                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.

Lộc Tiến, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

 KẾ HOẠCH TỪ 02/05 ĐẾN 02/06/2018.

I.LỊCH LÀM VIỆC:

Thời gian

Nội dung

Từ 02/05 đến 05/05

- Ngày 03- 05: Khối 10, 11, 12 học theo TKB. Khối 10, 11 thi các môn Tin, CN, TD, QP.

- Sáng ngày 03: Nộp hồ sơ ĐKDT: Cô Nhành, Thầy Hảo.

- Ngày 03: Hoàn thành Hồ sơ Học bạ, Sổ điểm lớp khối 12.

- Ngày 03: Sáng họp HĐSP, chiều Họp Hội đồng xét Hạnh kiểm K12.

- Sáng ngày 04: GVCN khối 12 thông báo kết quả cho học sinh trong giờ SHL, nộp phiếu đăng ký xét TN cho Giáo vụ( Thầy Hảo).

- Chiều ngày 04: Ban Kiểm tra Hồ sơ K12 kiểm tra Hồ sơ K12.

Từ 07/05 đến 13/05

- Ngày 07: Khối 12, 11, 10 dạy học theo TKB.

- Ngày 08 - 12:Khối 10, khối 11: Thi và chấm bài.

- Sáng ngày 13: Họp CMHS Khối 12 lúc 8h(GVCN mời).

Từ 14/05 đến 20/05

- Khối 12 dạy học theo TKB BDKT các môn thi TN.

- Khối 10, 11 học bt và tổ chức vệ sinh lao động theo kế hoạch.

- Ngày 15: Sáng GVCN K10,11 nộp dự kiến HK cho Thầy Lành; Chiều Họp xét HK K10,11.

- Ngày 16: GVCN K10, K11 hoàn thành điểm ở SĐL và Học bạ.

- Ngày 17: Các tổ kiểm tra Hồ sơ, họp xét thi đua, đánh giá công tác tự BDTX, chuẩn nghề nghiệp và đánh giá viên chức năm học 2017 - 2018.

- Ngày 18: GVCN K10, K11 thông báo kết quả đến học sinh. Lập danh sách học sinh đăng ký thi lại và môn thi lại theo định hướng của GVCN và lựa chọn của học sinh thi lại.

- Ngày 20: Mời CMHS họp để thông báo kết quả năm học, thông báo danh sách thi lại, môn thi lại của học sinh. Lập danh sách đề nghị khen thưởng năm học 2017 - 2018 nộp cho cô Ngân (Hiệu phó). Lập danh sách học sinh thi lại, ở lại 2 bản kẹp vào SĐL, 1 bản và nộp cho Thầy Tuấn 1bản.

- Ngày 20: Sáng họp Đảng ủy lúc 8h.

Từ 21/05 đến 27/05

- Sáng ngày 21: Họp Hội đồng thi thử TN THPT lúc 8h.

- Chiều ngày 21: Tập trung Khối 12 lúc 14h30 để phổ biến Quy chế thi TN THPT.

- Ngày 22: Sáng thi Ngữ văn; Chiều thi Toán.

- Ngày 23: Sáng thi KHTN; Chiều thi AV.

- Ngày 24: Sáng thi KHXH; Chiều chấm thi. Họp HĐTS Lớp 10 lúc 14h30.

- Ngày 25:

    + Sáng: Ban kiểm tra nội bộ của trường kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn.

    + Chiều: Họp Hội đồng thi đua lúc 14h.

- Ngày 25: Thông báo nhận Hồ sơ lớp 10 năm học 2018 - 2019.

- Ngày 25: Khối 10, K11 tổng vệ sinh toàn trường theo sự phân công của ĐTN và chỉ đạo trực tiếp GVCN.

- Ngày 26: Các lớp tổng kết năm học theo lớp và tổng vệ sinh khu vực lớp mình.

- Ngày 27:

     + Sáng: Lễ tổng kết phát thưởng lúc 7h: Mời toàn thể CBGVNV và Học sinh tham dự.

     + Chiều: Lễ Tri ân của học sinh K12 lúc 15h.

Từ 28/05 đến 16/06

- Khối 12 dạy học theo TKB BDKT các môn thi TN.

- Ngày 31:

    + Sáng: Tổng kết năm học.

    + Chiều: Tổng kết Công đoàn.

 II. ĐỀ NGHỊ:

1.TTCM  chỉ đạo GV nắm quy chế cho điểm, xếp loại để thực hiện đúng quy chế.

2.TTCM nghiên cứu có vấn đề gì cần góp ý trao đổi thì báo cáo với toàn thể hội đồng vào sáng thứ 5(03/05).

2.Trong quá trình thực hiện có những công việc cần bổ sung nhà trường sẽ tiếp tục thông báo.

 Hiệu trưởng

 

 

 

Số lượt xem : 329

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác