Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Tin tức

Tin tức

KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
Danh sách kết quả thi đua cá nhân năm học 2017-2018 của trường THPT Thừa Lưu theo thông báo Số: 1642/SGD&ĐT-VP của Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế. PHT: ...

  • MẪU GIÁO ÁN QPAN
    Mẫu giáo án QPAN được Sở giáo dục cung cấp ngày 19/10/2016, quý thầy cô dạy ...

Trang 4/21