Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Tin tức

Tin tức

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/5/2016. ( Lưu ý thêm: GV vào điểm, xếp loại bám sát thông tư 58 để thực hiện)
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 38 (9/5/2016), các lớp 12 chỉ học bồi dưỡng các môn thi tốt nghiệp ( GV dạy chưa hoàn thành chương trình ...

Trang 3/21