Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu toàn trường

Thời khóa biểu toàn trường

Cập nhật lúc : 14:07 21/01/2013  
Thời khóa biểu áp dụng ngày 21 tháng 01 năm 2013
Trường THPT Thừa Lưu THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:.... Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ 7
Sáng
1


2


3


4


5


Chiều
1


2


3


4


5Ghi chú:
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút
....

Tải file
Các tin khác