Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Toán lớp 10

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

Trường THPT  Thừa Lưu Tổ Toán KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CB   Câu 1(4đ): Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm các vec tơ:       A             B O a) Bằng  b) Đối của                                                                                F                       C c) Cùng phương .                                                                                                      E               D   d) Chứng minh rằng: Câu 2(3đ):...