Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Văn lớp 12

Nhập tên cần tìm :  Thuộc