Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Toán lớp 12

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH

Trường THPT Thừa Lưu               ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH                                  LỚP 12 CB                                Câu 1: (4đ) Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của hàm số:         a/                               b/   Câu 2: (2đ Tìm m để hàm số   có hai...