Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Toán lớp 11

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ

Trường THPT  Thừa Lưu Tổ Toán KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11 CB                                                                        ĐỀ 1   Câu 1. (2,0 điểm)  Tìm tập xác định các hàm số sau:     a)                        b) Câu 2. (2,0 điểm)  Giải các phương trình sau:     a)      b) Câu 3. (3,0...