Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 14:55 10/02/2019  

Tuần 7 năm 2019
Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/02/2019)

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

GVCN nắm tình hình học sinh trong và sau Tết.

Dạy học theo TKB.

Chào cờ.

Thứ Ba
(12/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Tư
(13/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Năm
(14/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Họp HĐSP tháng 02 sau t2.

Dạy học theo TKB.

Họp GV BDHSG, HSG sau t2.

Thứ Sáu
(15/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Bảy
(16/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Chủ Nhật
(17/02/2019)