Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 18:31 17/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Chào cờ.

Thứ Ba
(19/03/2019)

Dạy học theo TKB.

Họp Huyện: HT.

Dạy học theo TKB.

Họp Huyện: HT.

Thứ Tư
(20/03/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Làm việc với Tỉnh đoàn lúc 14h: TVĐU, TVĐTN.

Thứ Năm
(21/03/2019)

Dạy học theo TKB.

Thẩm định SKKN cáp trường sau t2: Mời TTCM, TPCM, BCHCĐ, BGH, TKHĐ, BTĐTN.

Dạy học theo TKB.

Khảo sát K12 lúc 14h45: Môn Văn (GV coi khảo sát theo lịch phân công).

Họp Đảng ủy lúc 17h15: Mời Đảng ủy viên.

Thứ Sáu
(22/03/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Bảy
(23/03/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Chủ Nhật
(24/03/2019)

Khảo sát K12 lúc 7h: Toán, AV (GV coi khảo sát theo lịch phân công).

Khảo sát K12 lúc 13h: KHTN, KHXH (GV coi khảo sát theo lịch phân công).