Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 09:16 18/04/2021  

Tuần 16 năm 2021
Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/04/2021)

Chào cờ- Dự và chỉ đạo: t.Tuấn ( Đến hết năm học)

Dạy học bình thường

Hoàn thành hồ sơ nâng lương nộp và cấp nhật phần mềm theo lịch của Sở : KT, QLNS, TKHĐ

Dạy học bình thường

Chào cờ-Dự và chỉ đạo: C. Ngân ( Đến hết năm học)

Tập huấn tuyển sinh: T. Tuấn, C. Nhành, T.Quang ( Thứ 2-3)

Nộp báo cáo CDNN: C. Nhành

Thứ Ba
(20/04/2021)

Dạy học bình thường

Nộp hồ sơ nâng lương ( bản giấy)

Dạy học bình thường

Thứ Tư
(21/04/2021)

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trực: T.Tuấn, A.Nghĩa, T.Dũng cn

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trực: T.Tuấn, A.Nghĩa, T.Dũng cn

Thứ Năm
(22/04/2021)

Dạy học bình thường

Nộp hồ sơ Hội đồng trường

Duyệt quyết toán năm 2020

Dự Hội nghị tuyển sinh đầu cấp(dk): C. Ngân

Dạy học bình thường

Văn phòng Đảng ủy việc với BTC huyện ủy

Thứ Sáu
(23/04/2021)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

Hoàn thành sao in đề thi học kỳ 2

Họp Đảng sau tiết 4

Thứ Bảy
(24/04/2021)

Dạy học bình thường

Đưa hs tham gia sáng tạo TTN-NĐ cấp tỉnh (thú 7-cn) T.Dũng cn

Dạy học bình thường

Chủ Nhật
(25/04/2021)