''

Ngày 21 tháng 10 năm 2017

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 19:06 14/10/2017  

Tuần 42 năm 2017
Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/10/2017)

Chòa cờ.

Dạy học theo TKB.

Giáo vên nộp Hồ sơ xét nâng lương trước hạn cho kế toán.

Dạy học theo TKB.

Chào cờ.

Họp xét nâng lương sau t4: Mời cốt cán.

Thứ Ba
(17/10/2017)

Dạy học bt,

Dự giờ.

Tập huấn bí thư chi bộ 3 ngày.

Dạy hoc bt.

Dự giờ.

Thứ Tư
(18/10/2017)

Dạy học bt.

Dự giờ.

Dạy học bt.

Dự giờ.

Thứ Năm
(19/10/2017)

Dạy học bt.

Họp Hội đồng TĐG sau t3.

Dạy học bt.

Tọa đàm 20/10 sau t3.

Hội thi nấu ăn ĐTN.

Thứ Sáu
(20/10/2017)

Dạy học bt.

Kiểm tra nề nếp HS.

Dạy học bt.

Họp Đảng ủy sau t4.

Thứ Bảy
(21/10/2017)

Dạy học bt.

Dạy học bt.

Chủ Nhật
(22/10/2017)