''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 16:51 16/07/2018  

Tuần 29 năm 2018
Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/07/2018)

Duyệt tuyển sinh 10: Thầy Tuấn

Trực : cô Ngân, thầy Lành, bảo vệ (Gái)

(cả ngày)

Thứ Ba
(17/07/2018)

Trực : Thầy Tuấn, thầy Dũngcn, bảo vệ (Nghĩa)

(cả ngày)

Thứ Tư
(18/07/2018)

Trực : cô Ngân, thầy Dương, bảo vệ (Gái)

(cả ngày)

Thứ Năm
(19/07/2018)

Trực : Thầy Tuấn, thầy Lành, bảo vệ (Nghĩa)

(cả ngày)

Thứ Sáu
(20/07/2018)

Họp Đảng ủy lúc 8g

Trực : cô Ngân, thầy Dũng cn, bảo vệ (Gái)

(cả ngày)

Thứ Bảy
(21/07/2018)

Trực : Thầy Tuấn, thầy Dũng cn, bảo vệ (Nghĩa)

(cả ngày)

Chủ Nhật
(22/07/2018)