Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''sv

Ngày 20 tháng 02 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:05 16/02/2019  

Tuần 8 năm 2019
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/02/2019)

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Họp Cốt cán sau t4: Mời BGH, CTCĐ, BTĐT, TTCM,Trưởng BTTrND.

Chào cờ.

Thứ Ba
(19/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Tư
(20/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Họp Đảng ủy sau t4(chuyển sang sáng thứ 5 sau t2).

Thứ Năm
(21/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Họp Đảng ủy sau t2.

Ngoại khóa Tổ AV sau t2.

Dạy học theo TKB.

Các tổ SHCM.

Ngoại khóa Phòng chống HIV, AIDS và SKSSVT sau t2.

Thứ Sáu
(22/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Bảy
(23/02/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Chủ Nhật
(24/02/2019)

Hoạt động trải nghiệm GDCD.