''

Ngày 21 tháng 05 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 07:44 19/05/2018  

Tuần 21 năm 2018
Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/05/2018)

Họp Hội đồng thi thử lúc 8h: Phổ biến Quy chế thi cho GV.

Các giáo viên thu thập minh chứng xét thăng hạng.

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 8h.

GVCN hoàn thành hai bản học lực và hanh kiểm, lập danh sách khen thưởng kèm theo điểm TBM và HK ký xác nhận nộp cho Cô Ngân hạn cuối. 

Khối 12 tập trung lúc 14h để nghe phổ biến Quy chế thi: tập trung theo phòng thi, đề nghị các em đi đầy đủ.

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 14h.

Gửi giấy mời dự Lễ phát thưởng các xã: Cô Nhành.

Thứ Ba
(22/05/2018)

K12 thi môn Ngữ văn: Tập trung lúc 7h.

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 8h.

Các TTCM nộp các loại Hồ sơ đánh giá của tổ Cho TKHĐ Thầy Ngọc Anh.

K12 thi Toán: Tập trung lúc 13h.

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 14h.

Thứ Tư
(23/05/2018)

K12 thi KHTN, KHXH: Tập trung lúc 7h.

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 8h.

K12 thi AV: Tập trung lúc 13h.

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 14h.

Thứ Năm
(24/05/2018)

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 8h.

Các tổ họp chấm điểm thăng hạng và lập danh sách đề nghi xét thăng hạng kèm theo minh chứng của từng giáo viên.

Làm việc với ĐTN Công an Tỉnh về hỗ trợ Em nuôi.

Nhận Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 lúc 14h.

Chuẩn bị giấy khen, phần thưởng năm học 2017-2018: Cô Ngân, Cô Kim Anh và tổ VP.

Họp toàn thể GVCN: Mời BGH, Tổ VP và toàn thể GVCN

Thứ Sáu
(25/05/2018)

Họp Hội đồng xét thăng hạng lúc 8h: Mời BGH, CTCĐ, BTĐT, TTCM, PTTCM.

Nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp: Cô Nhành.

Họp HĐTĐ lúc 13h30:Mời cốt cán nhà trường.

Thứ Bảy
(26/05/2018)

Tổng kết phát thưởng lúc 5h30: Mời toàn thể CBCNVC.

Lễ tri ân K12 lúc 14h: Mời Cốt cán, GVBM và GVCN K12.

Chủ Nhật
(27/05/2018)