''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 15:17 15/09/2018  

Tuần 38 năm 2018
Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/09/2018)

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Chào cờ.

Thứ Ba
(18/09/2018)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Tư
(19/09/2018)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Hội nghị Đảng ủy sau t4: Mời Đảng ủy viên.

Thứ Năm
(20/09/2018)

Dạy học theo TKB.

Hội nghị cốt cán sau t3: Mời BGH, BCHCĐ, BTĐT, TBTTrND, TTCM, PTTCM.

Dạy học theo TKB.

Hội nghị tổ chuyên môn sau t2.

Thứ Sáu
(21/09/2018)

Dạy học theo TKB. 

GVCN nhận giấy mời dự ĐHĐB Hội CMHS lúc 8h ngày 23/9: Mời Trưởng BĐD CMHS của lớp.

Dạy học theo TKB.

GVCN nhận giấy mời dự ĐHĐB Hội CMHS lúc 8h ngày 23/9: Mời Trưởng BĐD CMHS của lớp.

Thứ Bảy
(22/09/2018)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Họp BCH Hội CMHS lúc 14h: Mời BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ.

Chủ Nhật
(23/09/2018)

Đại hội đại biểu Hội CMHS lúc 8h: Mời BGH, CTCĐ, BTĐT, GVCN và Trưởng ban đại diện CMHS các lớp.