''

Ngày 24 tháng 03 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:10 17/03/2018  

Tuần 12 năm 2018
Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/03/2018)

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Kiểm tra cá điều kiện CSVC chuẩn bị Hội trại: Thường vụ ĐTN.

Dạy học theo TKB.

Làm việc với Công An xã Lộc Tiến: HT, BTĐT.

Chào cờ.

Thứ Ba
(20/03/2018)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Họp Đảng ủy sau t5.

Thứ Tư
(21/03/2018)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Năm
(22/03/2018)

Dạy học theo TKB.

Họp cốt cán sau t3.

Dạy học theo TKB.

Họp Các Ban Hội trại sau t2.

Thứ Sáu
(23/03/2018)

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.

Thứ Bảy
(24/03/2018)

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.

Chủ Nhật
(25/03/2018)