Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 16:36 15/03/2016  

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề nghị các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn tuần này rà soát lại sáng kiến kinh nghiệm của toàn bộ giáo viên và nhân viên của tổ mình để góp ý bổ sung và hoàn thiện. Thời gian nộp sáng kiến kinh nghiệm về cho Hội đồng thẩm định nhà trường là ngày 21/03/2016.

Nếu đến ngày đó các tổ không nộp sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên và nhân viên của tổ mình về cho Hội đồng thẩm định thì xem như không thực hiện danh hiệu thi đua đã đăng ký từ đầu năm.

Tất cả sáng kiến kinh nghiệm nộp về cho Hiệu trưởng hạn cuối ngày 21/03/2016. Đề nghị các tổ trưởng chỉ đạo tổ mình thực hiện nghiêm túc để trách thiệt thòi cho tổ viên.

Hiệu trưởng.

Tải file 1  

Số lượt xem : 8505

Các tin khác