Thứ Hai, 16/10/2017

Buổi sáng

Chòa cờ.

Dạy học theo TKB.

Giáo vên nộp Hồ sơ xét nâng lương trước hạn cho kế toán.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Chào cờ.

Họp xét nâng lương sau t4: Mời cốt cán.

Thứ Ba, 17/10/2017

Buổi sáng

Dạy học bt,

Dự giờ.

Tập huấn bí thư chi bộ 3 ngày.

Buổi chiều

Dạy hoc bt.

Dự giờ.

Thứ Tư, 18/10/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Dự giờ.

Buổi chiều

Dạy học bt.

Dự giờ.

Thứ Năm, 19/10/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Họp Hội đồng TĐG sau t3.

Buổi chiều

Dạy học bt.

Tọa đàm 20/10 sau t3.

Hội thi nấu ăn ĐTN.

Thứ Sáu, 20/10/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Kiểm tra nề nếp HS.

Buổi chiều

Dạy học bt.

Họp Đảng ủy sau t4.

Thứ Bảy, 21/10/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Buổi chiều

Dạy học bt.