Thứ Hai, 17/01/2022

Buổi sáng

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Tổ trưởng, Phó tổ trưởng chuên môn nộp Bản kê khai tài sản cho TKHĐ.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Test Covid cho Đội tuyển HSG lúc 14h.

Gặp mặt Đội tuyển HSG và GV Bồi dưỡng HSG lúc 15h: BGH.

Chào cờ.

Thứ Ba, 18/01/2022

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Tư, 19/01/2022

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Năm, 20/01/2022

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Họp  Đảng ủy sau t3.

Xổ số tặng quà học sinh nghèo vượt khó CTĐ.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB Chiều thứ 7.

Thứ Sáu, 21/01/2022

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ Xây dựng mô hình "Nhà trường thân thiện, an toàn về an ninh trật tự".

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Ra mắt mô hình xây dựng "Nhà trường thân thiện, an toàn về an ninh trật tự": Mòi BGH, BCHCĐ GVCN, Đảng ủy. BTV ĐTN, Lớp trưởng các lớp, Hội trưởng CMHS, Lãnh đạo các xã và Thị trấn Lăng Cô. Lúc 15h.

Thứ Bảy, 22/01/2022

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB Chiều thứ 5..