Thứ Hai, 19/04/2021

Buổi sáng

Chào cờ- Dự và chỉ đạo: t.Tuấn ( Đến hết năm học)

Dạy học bình thường

Hoàn thành hồ sơ nâng lương nộp và cấp nhật phần mềm theo lịch của Sở : KT, QLNS, TKHĐ

Buổi chiều

Dạy học bình thường

Chào cờ-Dự và chỉ đạo: C. Ngân ( Đến hết năm học)

Tập huấn tuyển sinh: T. Tuấn, C. Nhành, T.Quang ( Thứ 2-3)

Nộp báo cáo CDNN: C. Nhành

Thứ Ba, 20/04/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Nộp hồ sơ nâng lương ( bản giấy)

Buổi chiều

Dạy học bình thường

Thứ Tư, 21/04/2021

Buổi sáng

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trực: T.Tuấn, A.Nghĩa, T.Dũng cn

Buổi chiều

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trực: T.Tuấn, A.Nghĩa, T.Dũng cn

Thứ Năm, 22/04/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Nộp hồ sơ Hội đồng trường

Duyệt quyết toán năm 2020

Dự Hội nghị tuyển sinh đầu cấp(dk): C. Ngân

Buổi chiều

Dạy học bình thường

Văn phòng Đảng ủy việc với BTC huyện ủy

Thứ Sáu, 23/04/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Buổi chiều

Dạy học bình thường

Hoàn thành sao in đề thi học kỳ 2

Họp Đảng sau tiết 4

Thứ Bảy, 24/04/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Đưa hs tham gia sáng tạo TTN-NĐ cấp tỉnh (thú 7-cn) T.Dũng cn

Buổi chiều

Dạy học bình thường