Thứ Hai, 12/11/2018

Buổi sáng

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Chào cờ. phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 trong học sinh K10.

Nộp Hồ sơ thăng hạng: T. N Anh.

Thứ Ba, 13/11/2018

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Đưa HSG đi thi: Cô Ngân, Cô Nhành.

Thứ Tư, 14/11/2018

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Họp Hội đồng chấm thi GVDF sau t4: Mời BGK, TKHĐ.

Thứ Năm, 15/11/2018

Buổi sáng

Hội thi GVDG Lúc 7h theo lịch.

Buổi chiều

Hội thi GVDG lúc 13h theo lịch.

Thứ Sáu, 16/11/2018

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Bảy, 17/11/2018

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Dự Tọa đàm 20/11: BGH, CTCĐ.

Buổi chiều

Học theo TKB 2 tiết đầu.

Chủ Nhật, 18/11/2018

Buổi sáng

Hội thi "Tiếng hát học đường".