Thứ Hai, 18/12/2017

Buổi sáng

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học bt.

Thứ Ba, 19/12/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Buổi chiều

Dạy học bt.

Thứ Tư, 20/12/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Họp Huyện: Ngọc, Tuấn, Ngân.

Buổi chiều

Dạy học bt.

Thứ Năm, 21/12/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Họp rá soat KĐCL sau t3: Hội đồng tự đánh giá.

Buổi chiều

Dạy học bt.

Sinh hoạt công đoàn.

Thứ Sáu, 22/12/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Buổi chiều

Dạy học bt,

Thứ Bảy, 23/12/2017

Buổi sáng

Dạy học bt.

Buổi chiều

Dạy học bt.