Thứ Hai, 21/01/2019

Buổi sáng

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Chào cờ.

Họp HĐTĐ sau t4: Mời toàn thể cốt cán.

Thứ Ba, 22/01/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Tư, 23/01/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học TKB chiều thứ 5.

Sơ kết HĐSP HKI sau t2: Mời toàn thể HĐSP.

Thứ Năm, 24/01/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Ngoại khóa tổ Tin sau t2.

Buổi chiều

Dạy học TKB chiều thứ 4.

Thứ Sáu, 25/01/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Tặng quà học sinh nghèo vượt khó sau t4: Nời BGH, BCH CĐ, TVĐTN, Hội CTĐ.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Tặng quà học sinh nghèo vượt khó sau t4: Nời BGH, BCH CĐ, TVĐTN, Hội CTĐ.

Thứ Bảy, 26/01/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Tổng kết Đảng bộ năm 2018 lúc 13h30: Mời toàn thể đảng viên.

Khối chiều nghỉ học.