Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

 » Hoạt động đoàn thể » Hoạt động hội Cựu học sinh