Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''sv

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Hoạt động đoàn thể » Hoạt động Đoàn thanh niên

Hoạt động Đoàn thanh niên

Cập nhật lúc : 08:30 02/11/2015  

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2015 - 2016

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
HAI, 02/11

- Chào cờ

- Phát động thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng ngày NGVN 20/11

- Chào cờ

- Phát động thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng ngày NGVN 20/11

BA, 03/11 - Kiểm tra nề nếp

- Kiểm tra nề nếp

TƯ, 04/11 - Đẩy mạnh kiểm tra nề nếp, ATGT trường học  
NĂM, 05/11 - Tổng vệ sinh toàn trường theo khu vực

- Đẩy mạnh kiểm tra nề nếp, ATGT trường học

- Tổng vệ sinh toàn trường theo khu vực

SÁU, 06/11 - Các chi đoàn đăng ký tham gia các CLB

- Các chi đoàn đăng ký tham gia các CLB

BẢY, 07/11  

- Đánh giá thi đua

- Kiểm tra LĐ, VS

CN, 08/11 - Hoạt động NGLL, HN Tháng 10, 11 (07h00)

- Hoạt động NGLL, HN Tháng 10, 11 (14h00)

Số lượt xem : 1

Các tin khác