Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Hoạt động đoàn thể » Hoạt động Đoàn thanh niên

Hoạt động Đoàn thanh niên

Cập nhật lúc : 15:29 26/10/2015  

KẾ HOẠCH TUẦN 10 NĂM HỌC 2015 -2016

THỨ/ NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI, 26/10

- Chào cờ

- Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT, ANTT trường học

- Chào cờ

- Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT, ANTT trường học

BA, 27/10 - Kiểm tra nề nếp

- Kiểm tra nề nếp

TƯ, 28/10 - Họp HĐKL Học sinh (sau tiết 4)
NĂM, 29/10 - Các lớp LĐ, VS

- Các lớp LĐ, VS

SÁU, 30/10 - Phát động kế hoạch tháng 11

- Phát động kế hoạch tháng 11

BẢY, 31/10  

- Kiểm tra LĐ, VS

- Đánh giá thi đua.

CN, 01/11 - Hoạt động NGLL khối sáng (7h00)

- Hoạt động NGLL khối chiều (14h00)

Số lượt xem : 1

Các tin khác