Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''sv

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Hoạt động đoàn thể » Hoạt động Đoàn thanh niên

Hoạt động Đoàn thanh niên

Cập nhật lúc : 09:02 02/11/2015  

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch số 144-KH/TĐTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của BTV Tỉnh Đoàn TT Huế và kế hoạch BTV Huyện Đoàn Phú Lộc ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” trong học sinh đang theo học các trường Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX). Ban chấp hành Đoàn trường THPT Thừa Lưu xây dựng kế hoạch triển khai tham gia Cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau: (xem file đính kèm)

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác