Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

 » Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2014
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2013, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Thừa Lưu tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2014. ...

  • Hồ Thị Hợi-12A1 Gương điển hình trong học tập

Thông báo

THÔNG BÁO THÔNG TƯ HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ NGÀY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

THỜI KHÁO BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7/1/2019

HƯỚNG DẪN DẠY HỌC LỚP 12 CỦA SỞ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC Tổ chức lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh năm 2019

PHÂN CÔNG VÀ LỊCH TRỰC CƠ QUAN CỦA LLTV TRƯỜNG TỪ 21 ĐẾN 02/01/2019

Lượt truy cập : 746136

Trực tuyến : 134

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tuần này