''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

 » Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2014
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2013, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Thừa Lưu tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2014. ...

  • Hồ Thị Hợi-12A1 Gương điển hình trong học tập

Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI LẠI NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2018_2019 TÍNH TỪ NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2018

LỊCH TRỰC CƠ QUAN SSCĐ CỦA LLTV TRƯỜNG

KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TN THPT QUÓC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018

Lượt truy cập : 474543

Trực tuyến : 7

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 


 

 

Ngày 20/8

Cô Lê Thị Trinh Hạnh
Thầy Ngô Bá Tân
Cô Phạm Thị Yếm
Thầy Trần Văn Hùng