Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngọc
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: hoangngoc12345@gmail.com
Điện thoại: 0981040268
Địa chỉ: Lộc Tiến-Phú Lộc -TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

Số lượt xem : 8881