Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''sv

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 


Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngọc
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: hoangngoc12345@gmail.com
Điện thoại: 0948765301
Địa chỉ: Lộc Tiến-Phú Lộc -TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

Số lượt xem : 5619