Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngọc
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: hoangngoc12345@gmail.com
Điện thoại: 0981040268
Địa chỉ: Lộc Tiến-Phú Lộc -TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

Số lượt xem : 9293