Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

 » Tổ chức đoàn thể » Hội chữ thập đỏ