Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 20 tháng 02 năm 2019

 » Tổ chức đoàn thể » Đảng ủy