Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tổ chức đoàn thể

Tổ chức đoàn thể

Thầy giáo trẻ xa với ước mơ bục giảng Cậu xinh viên nghèo Võ Quang Trung, sinh ngày 16/07/1988, tại miền quê nghèo Hướng Tân - Hướng Hóa - Quảng Trị. Gia đình thuần nông, là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của tỉnh nhưng vì thấy các con ham học nên cha mẹ Trung cũng vay mượn ...