Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''sv

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

 » Tổ chức đoàn thể

Tổ chức đoàn thể

Thầy giáo trẻ xa với ước mơ bục giảng Cậu xinh viên nghèo Võ Quang Trung, sinh ngày 16/07/1988, tại miền quê nghèo Hướng Tân - Hướng Hóa - Quảng Trị. Gia đình thuần nông, là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của tỉnh nhưng vì thấy các con ham học nên cha mẹ Trung cũng vay mượn ...