Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » CLIP CÁC BÀI DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH