Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Chữ thập đỏ

Chữ thập đỏ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG THPT THỪA LƯU NHIỆM KỲ 2021-2026
Chiều ngày 08 tháng 4 năm 2021 Hội Chữ Thập Đỏ Trường THPT Thừa Lưu long trọng tổ chức Đại Hội Đại Biểu Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ ...

  • THƯ CÁM ƠN
    Hội CTĐ trường THPT Thừa Lưu xin chân thành cám ơn các tập thể, cá nhân đã ...