Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

Tin tức & sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17.01.2022

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17.01.2022

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17.1.2022 do chuyên thể dục, quốc phòng thay đổi nên có ảnh hưởng TKB các môn khác ( Thầy Ba và Thầy Vĩnh dạy thêm quốc phòng). Phụ trách chuyên môn: Nguyễn Đình Tuấn

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Kế hoạch nhà trường

    QUYẾT ĐINH BAN CHỈ ĐẠO CCHC

    SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THỪA LƯU                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc     Số: 05/QĐ-THPT TL                                 Phú Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2016   HIỆU ... Xem thêm

Thư viện ảnh