Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''sv

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO NỘP HỐ SƠ NÂNG LƯƠNG NĂM 2021

THÔNG BÁO NỘP HỐ SƠ NÂNG LƯƠNG NĂM 2021

Để bảo đảm cho công tác xét nâng lương trước thời hạn năm 2021, đề nghị quý thầy cô có mốc nâng lương tính từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019 cập nhật khen thưởng, quyết định nâng lương gần nhất vào phần mềm nhân sự và nộp bản giấy về kế toán. Hạn cuối 17giờ ngày 16/4/2021. Mời Hội đồng xét nâng lương họp vào lúc 9h ngày 17/4/2021 ( Thứ 7). Trân trọng P.Hiệu trưởng: Nguyễn Đình Tuấn

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Kế hoạch nhà trường

    QUYẾT ĐINH BAN CHỈ ĐẠO CCHC

    SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THỪA LƯU                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc     Số: 05/QĐ-THPT TL                                 Phú Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2016   HIỆU ... Xem thêm

Thư viện ảnh