Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''sv

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NĂM HỌC 2019 - 2020

Trường nhận được Công văn 1403/SGD&ĐT-TCCB ngày 07/07/2020 về việc thuyên chuyển viên chức. Trường xin thông báo đến CBCNVC có nhu cầu thuyên chuyển thi nghiên cứu các công văn (có file kèm theo). Thời gian nộp đơn về Thư ký Hội đồng (Thầy N Anh) chậm nhất là sáng 10/07. Hiệu trưởng.

Xem thêm

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Kế hoạch nhà trường

    QUYẾT ĐINH BAN CHỈ ĐẠO CCHC

    SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THỪA LƯU                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc     Số: 05/QĐ-THPT TL                                 Phú Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2016   HIỆU ... Xem thêm

Thư viện ảnh