Dạy tức là học hai lần''sv

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

Tin tức & sự kiện

THỜI KHÁO BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/3/2019

THỜI KHÁO BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/3/2019

TKB áp dụng từ ngày 11/3/2019: chuyên môn tổ Sinh-KTNN thay đổi; tự chọn Lý Hóa Sinh 12 A1,2 bổ sung; chủ nhiệm 10b4 chuyển sang cô Nhung. Các TKB khác không thay đổi. Phụ trách chuyên môn: Nguyễn Đình Tuấn

Kế hoạch nhà trường

    QUYẾT ĐINH BAN CHỈ ĐẠO CCHC

    SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THỪA LƯU                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc     Số: 05/QĐ-THPT TL                                 Phú Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2016   HIỆU ... Xem thêm

Thư viện ảnh