''

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Tin tức & sự kiện

KẾ HOẠCH THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING, THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NH 2016-2017

KẾ HOẠCH THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING, THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NH 2016-2017

Thực hiện kế hoach chuyên môn của nhà trường, tháng 11/2016 sẽ tổ chức 2 cuộc thi: Thiết kế bài giảng E-learning và giáo viên dạy giỏi cấp trường. Cuộc thi thiết kế bài giảng dự kiến ngày 13/11/2016, các nội dung thực hiện theo công văn 1772 của Sở; cuộc thi GVDG dự kiến vào ngày 17/11/2016, các bài dạy trong tuần 12 và 13, các tổ trưởng lập danh sách đăng ký gởi chuyên môn nhà trường trước ngày 10/11/2016. nhà trường sẽ thông báo kế haocj chi tiết vào đầu tháng 11/2016. Phụ trách chuyên môn: Nguyễn Đình Tuấn

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

    QUYẾT ĐINH BAN CHỈ ĐẠO CCHC

    SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THỪA LƯU                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc     Số: 05/QĐ-THPT TL                                 Phú Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2016   HIỆU ... Xem thêm

Hoạt động đoàn thể

    KẾ HOẠCH TUẦN 13 NĂM HỌC 2015 - 2016

    THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU HAI, 16/11 - Chào cờ - Tiếp tục thi đua học tốt - Phát động "Lẵng hoa tươi thắm" - Các lớp nộp báo tường tại VP Đoàn - Chào cờ - Tiếp tục thi đua học tốt - Phát động "Lẵng hoa tươi thắm" - Các lớp nộp báo tường tại VP Đoàn BA, 17/11 - Tổng hợp báo tường - Kiểm tra nề nếp - BGK chấm báo tường (14h00, P. HĐ) - Kiểm tra nề nếp TƯ, 18/11 - Triển lãm báo tường - Triển lãm báo tường NĂM, 19/11 - Triển ... Xem thêm

Thư viện ảnh